Z czego składa się herb?

Herb jest jednym z podstawowych symboli, zarówno dla państw i narodów, jak i różnych organizacji czy rodzin. Tradycja tworzenia herbów jest bardzo stara. Już w średniowieczu poszczególne, wielkie rody posiadały swoje własne herby. Obecnie znajdziemy je w różnych symbolikach. Warto jednak pamiętać, że herb składa się z kilku elementów, które mogą różnić się od siebie w zależności od kraju i regionu pochodzenia.

Podstawowe elementy herbu

Najważniejszą częścią herbu która stanowi jego podstawę jest tarcza herbowa. Jej nazwa nie jest przypadkowa, bowiem jej kształt pochodzi jeszcze z czasów średniowiecza i nawiązuje do tarcz stosowanych w walce przez rycerzy. Z tego powodu jej wygląd znacznie zmieniał się w ciągu stuleci, niejako idąc w parze z rozwojem aktualnych trendów wojskowych i kształtów tarcz stosowanych w danym momencie przez wojsko.
Dziś można znaleźć kilka podstawowych kształtów tarcz herbowych, łączonych głównie z poszczególnymi krajami pochodzenia. Popularna jest tarcza francuska, posiadająca dość prosty i regularny kształt. Interesujący jest również styl polski, który wykształcił się głównie w XVII wieku i przetrwał do dziś. W skali Europy posiada on dość unikalny kształt, charakteryzujący się wcięciami w bokach.
Tarcza herbowa jest podstawowym elementem herbu. Na niej umieszczane są pozostałe części, które tworzą całość symboliki. Na tarczy znajduje się godło, w większości przypadków nawiązujące do symboliki zwierzęcej. W wielu herbach po bokach tarczy znajdują się tak zwane trzymacze. Zwykle są to postaci zwierzęce lub ludzkie, które z obu stron “podtrzymują” tarczę. Popularnym motywem są dwa lwy umieszczone po bokach.
Pod tarczą często umieszczana jest dewiza. Jest to charakterystyczne dla herbów państwowych czy należących do niektórych organizacji.
W tradycyjnej heraldyce istnieje wiele standardów co do tego, z jakich tarcz herbowych można korzystać w danym przypadku. W niektórych regionach istnieje nawet rozróżnienie na tarcze “męskie” oraz “żeńskie”, zarezerwowane dla przedstawicieli poszczególnych płci.

Możesz również polubić…